Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat
Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat

Advies en daadkracht

Laat u bijstaan door een gespecialiseerde advocaat voor een degelijk advies en daadkrachtige resultaten.


Advies voor verhuurder

Als verhuurder beschikt u over diverse rechten, maar ook plichten binnen de handelshuur. Het handelshuurrecht is echter bijzonder complex en wordt vaak gekenmerkt door specifieke procedures met bijzondere termijnen. Correct handelen is dan ook absoluut de boodschap. De bijstand van een advocaat doorheen de diverse procedures is dan ook in veel gevallen een noodzakelijke voorwaarde om de rechten op adequate wijze uit te oefenen en een geslaagd resultaat te behalen.

Wij staan u dan ook graag bij met advies en daadkracht.

leerkracht

instituut

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden

 • opstellen overeenkomst
 • verdedigen verhuurder tegen aansprakelijkheden
 • advies over looptijd huur
 • bijstand procedures diverse rechtbanken
 • voeren van onderhandelingen
 • invorderen huurachterstal
 • hernieuwing handelshuur
 • aanpassing huurprijs
 • opzeg en beëindiging huurovereenkomst
 • bijstand in geval van overdracht van de huur en onderverhuring
 • verkoop van het verhuurde pand
 • advies en bijstand bij notaris
 • bepalen eigendom van de aanpassingen aan het gehuurde pand
 • advies omtrent de kosten die voor de eigenaar zijn
 • hulp bij registratie
 • aanspreken en recuperatie borgstelling
 • advies uitzettingsvergoeding
 • patrimoniumbeheer, onroerend goed: aanneming, vergunningen, aankoop, verhuur, pacht, ...
 • ...
Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: + 32 3 / 287 37 87
Fax: + 32 3 / 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.handelshuuradvocaat.be
Volg ons op facebook
Design & development by Grasp