Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat
Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat

Andere rechtstakken

Een breed kader van juridisch vaardigheden te uwer beschikking.


leerkracht

Homo Universalis

Christophe VANGEEL streeft naar een benadering van het homo universalis – beginsel. Dit betekent dat hij zich niet tot één specifieke materie wenst te beperken, maar een zo omvattend mogelijke ontwikkeling beoogt van zijn juridische vaardigheden. Naast het handelshuurrecht heeft hij dan ook steeds interesse gehad voor andere rechtsdomeinen. Zo stond hij doorheen de jaren zijn cliënten reeds bij in allerhande aspecten m.b.t. onroerende goederen. Deze materie omvat o.m. de koop-verkoop van onroerende goederen, problemen met vergunningen en met name talrijke geschillen inzake appartementsmede-eigendom.
Naast de behandelingen van geschillen van persoonlijke, maritieme, contractuele, correctionele en commerciële aard, is hij bijzonder vertrouwd met de finesses van het administratief recht (milieu en stedenbouw) met een specialisatie in onderwijsgeschillen (betwistingen klassenraden, vaste benoemingen, tucht,…).

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: + 32 3 / 287 37 87
Fax: + 32 3 / 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be
Volg ons op facebook
Design & development by Grasp