Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat
Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat

Ken uw rechten

Een advocaat kan u het best adviseren om zo uw rechten op adequate wijze uit te oefenen en een geslaagd resultaat te behalen.


ADVIES VOOR HUURDER EN ONDERHUURDER

De rechten en plichten van de huurder zijn complex.
Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de vele formaliteiten die de huurder dient te vervullen en de verschillende termijnen die daarop van toepassing zijn. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben voor uw zaak of onderneming.
Wij verlenen u dan ook graag de cruciale bijstand doorheen de formaliteiten en procedures alsook bij de verschijning voor de diverse rechtsinstanties.

leerkracht

instituut

Een overzicht van de verschillende interventiemomenten

 • opstellen overeenkomst
 • verdedigen huurder tegen aanspraken van de verhuurder
 • advies over looptijd huur
 • bijstand procedures diverse rechtbanken
 • voeren van onderhandelingen
 • hernieuwing handelshuur
 • verminderen huurprijs
 • opzeg en beëindiging huurovereenkomst
 • bijstand in geval van overdracht van de huur en onderverhuring
 • verkoop van het verhuurde pand
 • advies en bijstand bij notaris
 • bekomen van een vergoeding voor de aanpassingen die u aan het gehuurde pand heeft uitgevoerd
 • advies omtrent de kosten die voor de eigenaar zijn en welke voor de huurder
 • hulp bij registratie
 • advies inzake borgstelling
 • schadegevallen
 • advies uitzettingsvergoeding
 • ...
Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: + 32 3 / 287 37 87
Fax: + 32 3 / 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.handelshuuradvocaat.be
Volg ons op facebook
Design & development by Grasp