Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat
Christophe Vangeel
Handelshuuradvocaat

Snel en pertinent advies

Door de verregaande juridisering van het handelshuur is een snel en pertinent advies noodzakelijk.


leerkracht

ADVIES VOOR OVERDRAGER EN OVERNEMER

De verregaande juridische gevolgen die aan de overdracht van een zaak verbonden zijn, is heden ten dage een realiteit die niet meer te ontkennen valt en die een zware verantwoordelijkheid legt op de schouders van zowel de overdrager als de overnemer. 
Op diverse domeinen is er een verhoogde aandacht vereist m.b.t. talrijke voorschriften en procedures. Het niet respecteren van deze regelgeving kan aanleiding geven tot omvangrijke schadevergoedingen en reputatieschade. De overdracht zelf alsmede de vele randaspecten die daarbij komen kijken, vergen vaak een grondige juridische knowhow. 

Wij staan garant voor snel en pertinent advies, bijstand alsook vertegenwoordiging in alle mogelijke rechtsgeschillen.


EEN NIET-EXHAUSTIEF OVERZICHT VAN DE BIJSTANDSMOGELIJKHEDEN, ONDERWERPEN EN DOMEINEN

 • voorbereiding overdracht
 • redactie en begeleiding overeenkomst tot overdracht
 • voeren van onderhandelingen
 • non-concurrentie-clausule
 • solvabiliteitsonderzoek
 • due diligence
 • prijs -en waardebepaling
 • opvragen rapport van de inspectie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • bijstand diverse procedures voor verscheidene rechtbanken
 • aanvraag bij Griffie van de Rechtbank van Koophandel, in het arrondissement waar het handelsfonds wordt uitgebaat, van een hypothecair onderzoek betreffende het over te nemen handelsfonds
 • overmaken overeenkomst aan de ontvanger met oog op tegenstelbaarheid
 • inschrijving in het handelsregister
 • ...
instituut
Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel.: + 32 3 / 287 37 87
Fax: + 32 3 / 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.handelshuuradvocaat.be
Volg ons op facebook
Design & development by Grasp